Şərqi Türküstanda müsəlman türk millətinə qarşı edilən soyqırım dayandırılsın!


196-sı açıq, 600-ü gizli saxlanmaqla cəmi 796 nəfər uyğur türkü müdafiə olunma haqları belə verilmədən və heç bir əsas göstərilmədən həmişəki kimi zövq xatirinə şəhid edildi. Kommunizm ideologiyalı Çin qurulduğundan bəri cəmi 35 milyon uyğur türkü şəhid olunub. Bu, çox böyük vəhşilik və çox böyük bir soyqırımıdır. DÜNYA TARİXİNİN ƏN BÖYÜK SOYQIRIMIDIR. Gün keçdikcə öldürülən müsəlman sayı da artır. Çox açıqdır ki, bu, artıq ümümbəşəri cinayətdir. Bu soyqırımı dərhal dayandırılmalıdır. Lahey Ədalət Məhkəməsi bu vəziyyətə müdaxilə etməli, təqsirkarlar tutulmalı və beynəlxalq hüquqlar çərçivəsində cəzalandırılmalıdır.

Çin rəsmiləri iki il əvvəl 15-25 yaşlarında olan uyğurlu gənc qızlarımızdan 100 mininin Şərqi Türküstan xaricindəki bölgələrə aparılmasını rəsmiləşdirdi. Gənc qızlarımız ailələri belə sonlarının necə olacağını bilmədən səfərlərə göndərildilər. Hələ də bu gənc qızlarımızın aqibətlərinin necə olduğu haqda heç bir məlumat yoxdur. Çin şərqi türküstanlı uyğur türkü olan bu gənc qızlarımız haqda məlumat verməlidir.

Bütün bu baş verənlərə "artıq oldu, keçdi" demək olmaz. "Bu insanlar şəhid edildi, gənc qızlarımız qaçırıldı, məsələ bitdi " deyərək susmaq olmaz. Bu vəziyyət uzun müddətdir ki, Çində fasiləsiz olaraq davam edir. Şərqi türküstanlı uyğur türkləri çox uzun müddətdir ki, təzyiq altında yaşayır və bu zülm uzun müddətdir ki, davam edir. BU, ÜMUMBƏŞƏRİ CİNAYƏTDİR. BU SOYQIRIMI DƏRHAL DAYANDIRILMALI VE EDİLƏNLƏR SORĞULANMALIDIR. LAHEY ƏDALƏT MƏHKƏMƏSİ BU VƏZİYYƏTƏ MÜDAXİLƏ ETMƏLİ, TƏQSİRKARLAR TUTULMALI VƏ BEYNƏLXALQ HÜQUQLAR ÇƏRÇİVƏSİNDƏ CƏZALANDIRILMALIDIR.

Şərqi Türküstanda və bütün dünyada bu zülm sisteminin dayandırılması üçün tək çarə İslam Birliyinin qurulmasıdır. İslam Birliyinin olduğu bir dünyada isə Çinin beynəlxalq hüquqlar xaricində bu cür qəddar bir sistem tətbiq etməsi mümkün deyil.

İslam Birliyi həm Şərqi Türküstanda yaşayan müsəlmanların haqlarını tam qoruyacaq, həm də çinlilərin və uyğur türklərinin bir yerdə sülh içində yaşaya biləcəkləri rahat şərait yaradacaq və həmçinin Çinin güclənməsi və inkişafında mühüm rol oynayacaq. İslam Birliyi sevgi birliyidir, məhəbbət birliyidir, könül birliyidir. Bu birliyin əsasında sevgi, fədakarlıq, xoşniyyətlilik, mərhəmət, xoşgörüş, anlayış və razılıq dayanır. Həmçinin insana hörmət, sənətdə, elmdə, texnologiyada ən yüksək zirvəyə çatmaq birliyin hədəfidir. Birliyin qurulması ilə təkcə türk cəmiyyəti və müsəlmanlar yox, bütün dünya xilas olacaq.
Digər məqalələr

1. Separatçı kommunist terrora qarşı anti-kommunist şüurlandırma zəruridir
10. Kommunist ideologiya hər tərəfdən mühasirəyə alınmalıdır
2. Separatçı təşkilatın hiylələrinə diqqət edin! 11. "Artıq kommunizm dağılıb oyunu"na diqqət!
3. Separatçı terrorun gerçək adı kommunist terrordur 12. Kommunizm təhlükəsinə diqqət edilməlidir!
4. Çin müsəlman uyğur türklərinə qarşı törətdiyi soyqırımı bitirməli, zorla aparılan uyğur türklərinin harada olduğunu açıqlamalıdır 13. “Sosialist İnternasional” kommunist separatçı təşkilatları dəstəkləyir (M. Kamal Atatürk)
5. Şərqdə qan tökən separatçı təşkilatlar məhz ateist və kommunist təşkilatlarıdır 14. Şərqi Türkistan zülmünün tək həll yolu İslam Birliyidir
6. Şərqi Türküstanda müsəlman türk millətinə qarşı edilən soyqırım dayandırılsın! 15. 10-20 il müddətində Türkiyə super dövlət olacaq
7. Kommunizm üsyanına qarşı milli səfərbərlik şərtdir! 16. Türkiyənin rəhbərliyi altında Türk Birliyinin dəstəyi ilə İslam Birliyi
8. Kommunist separatçı terrorun həlli bataqlığın qurudulmasıdır 17. Zülm, təzyiq və şiddətin sona çatması üçün İslam Birliyi əsas şərtdir
 9. Kommunist Çin dəhşət saçır  

 

BU SAYT HARUN YƏHYANIN ƏSƏRLƏRİ ƏSASINDA HAZIRLANIB

 

 

Müəllif Haqqında :: Digər saytlar :: Üzv ol :: E-mail

Qurani-Kərim :: Dəstək olun :: Kitablar :: Məqalələr :: Videolar

 

© 2011 Harun Yahya - www.komunizmvediyalektikfelsefe.com
Bu saytdakı bütün materiallar, saytı istinad göstərmək şərti ilə, müəllif haqqı ödəmədən
istifadə edilə bilər.