Hakkaridə baş verən hücumlarda şəhid olan igid əsgərlərimizə Allah`dan rəhmət, ailələrinə başsağlığı, yaralı əsgərlərimizə də Allah`dan tezliklə şəfa diləyirik...
Cənab Adnan Oktarın mövzu ilə bağlı fikirlərini izləmək üçün daxil olun.


Kommunizm keçən 20-ci əsrə damğasını vuran ideologiyadır. Lakin bu damğa təzyiq, zülm, qan və göz yaşından başqa bir şey gətirmədi. Tarixçilərin hesablamalarına görə bu ideologiya səbəbindən 20-ci əsr ərzində 120 milyon insan öldürülüb. Bunlar münaqişədə cəbhədə ölən əsgərlər deyil, kommunist dövlətlərin öz xalqının içindən öldürdükləri mülki şəxslərdir. 100 milyon kişi, qadın, qoca, uşaq sadəcə kommunizm deyilən bu soyuq, qatı, sərt və vəhşi ideologiya səbəbindən həyatlarını itirib. Həmçinin, kommunist rejimlər tərəfindən haqqlarından və azadlıqlarından məhrum olan, köç etməyə məcbur edilən, sistemli şəkildə xüsusilə qıtlığa məruz qoyulan, həbs edilən, kölə kimi istifadə olunan milyonlarla insan var. Milyonlarla insan da kommunist partizan qruplarının, terror təşkilatlarının gülləsinə hədəf olan və olmaq qorxusu ilə yaşayıblar.

Cənab Adnan Oktarın kommunizm təhlükəsindən bəhs edilən videoları

Kommunizm nədir? >>>

Kommunistlərin şiddətə
meylli olmasının əsl səbəbi>>>

Kommunizmin qanlı tarixi>>>

Kommunist ideologiyasının əsasları>>>


Kommmunizmə qarşı fikri mübarizə əsasdır

 

Kommunizm din, dövlət ve ailəyə düşməndir


 

 

Kommunist separatçı terrorun mənbəyi Darvinizmdir

Darvinizm separatçı terorun qidasıdır. Bu səbəbdən bunun tək yolu darvinizm fikrinin məhv edilməsidir. Bunun yolu isə insanlara məsuliyyətsiz bir heyvan olmadıqlarını, Allah`ın yaratdığı, axirətdə etdiklərinə görə hesab verən fərdlər olduqlarını deməkdir.

Darvinizm yalanlarına görə həyat mübarizə və müharibə yeridir. Həyatda qalmaq üçün bu mübarizədən qalib çıxmaq, yəni var gücü ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Bəşər tarixinin mübarizədən ibarət olduğunu və inkişafın münaqişə etməklə mümkün olduğunu iddia edən kommunizm və faşizm darvinizmin bu əsassız iddialarından ilham alıb.
 
Günahsız insanları mərhəmətsizcəsinə qətl edən, problemlərin zorakılıqla həll ediləcəyini zənn edən, münaqişənin qaçınılmaz olduğuna inanan separatçı terror da darvinist təlqinlərlə qidalanır. Darvinizm separatçı terrorun qidasıdır. Bu zəhərli qida artanda, yəni darvinist iddialar dəstəklənərək gündəmdə tutulanda, separatçı terror qüvvətlənir. Bu qida kəsiləndə, yəni darvinizmin yalanları ifşa edilib elmi olaraq etibarsızlığı hər kəsə sübut edildikdə separatçı terror da bitər.
 
Təkamül nəzəriyyəsi ortaya atılandan bir müddət sonra biologiya və palentologiya kimi elmi sahələrdən və insan münasibətlərindən tarixin açıqlanmasına, siyasətdən cəmiyyət həyatına qədər bir çox sahədə müəyyən insanlar tərəfindən təsirli hala gətirilib. Xüsusilə də, darvinizminin bir mübarizə və münaqişə yeri olduğu yalanı cəmiyyətlər üzərində tətbiq ediləndə,
 
-Hitlerin üstün irq yaratma vəsvəsəsinə,
 
-Marksın “bəşər tarixi sinfi münaqişələrin tarixidir” yanılmasına,
 
-Maonun milyonlarla insanı “bir növ heyvan” kimi görüb ağlasığmaz vəhşiliklər etməsinə,
 
-Mussolininin “müharibələrin insan enerjisini ən yüksək səviyyəyə çatdırdığı” iddiasına,
 
-Kapitalizmin “güclülərin zəifləri əzərək daha da gücləndiyini” iddia etməsinə,
 
-Stalinin zalım toqquşma düşərgələrinə,
 
-Üçüncü dünya ölkələrinin imperialist ölkələr tərəfindən mərhəmətsizcəsinə istismar edilmələrinə, insanların vəhşi münasibətə məruz qalmalarına guya elmi don geyindirilib.>>>

 

Dəccal komitəsi: Darvin, Marks, Stalin, Lenin, Trotski və digər zalım faşist və kommunist başçılar
deccal

Allah`ı inkar etmək məqsədilə meydana çıxan, insanlara, Allah`a qarşı məsuliyyət hiss etməyən məsuliyyətsiz bir heyvan olduğu təlqini verən, hər şeyin təsadüflərlə yarandığı iddiasını cəmiyyətə yayan və təbii seleksiya iddiası ilə bütün dünyaya zəiflərin məhv edilməsi, güclülərin isə həyatda qalması düşüncəsini yayaraq 20-ci əsrin əvvəlindən etibarən bütün dünyanı zülmə, degenerasiyaya, kütləvi qətliamlara, müharibələrə sürükləyən TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİNİN, ƏSL QORUYUCUSU, ƏSL DƏSTƏKLƏYƏNİ MASSONLUQDUR.

Təkamül nəzəriyyəsini hal-hazırki halı ilə irəli sürən və bu yalanın cəmiyyətə yayılmasına vəsilə olan Çarlz Darvinin babası Erasmus Darvin, Şotlandiyada, Canongate KİLWİNNİNG NO. 2 lojasına BAĞLI MƏŞHUR BİR masondur. Çarlz Darvin də babası ilə eyni LOJADANDIR, 27 dərəcəli masondur. Çarlz Darvinin qardaşları da masondur.

Darvinin fikirlərinin yayılmasından sonra 150 il ərzində bütün dünyada bu yalan fikirlərin masonik darvinist diktarorluq tərəfindən məktəblərdə, dünya təşkilatlarında, dövlət rəhbərliklərində yayılması Allah inancının zəifləməsinə, ateistlərin çoxalmasına, böyük degenerasiya və qarışıqlığın, dünya müharibələrinin, cəmiyyətdə kin və nifrətin yaranmasına, kütləvi qətliamların, cinayətlərin çoxalmasına, soyqırım, irqçilik kimi cəmiyyəti fəlakətə sürükləyən fikirlərin yayılmasına səbəb olub.>>>

 

Separatçı kommunist qiyamlara qarşı elmi, fikri mübarizə şərtdir.

Darvinizm, kommunizm, metarializm, zorakılıq və terror ayrılmayan bir bütündür. İnsanları üsyana, çaxnaşmaya, məsuliyyətsizliyə, sevgisizliyə, eqoizmə və əxlaqsızlığa yönəldən darvinizm darmadağın edilmədən insanlar arasında dostluq və qardaşlığı bərpa etmək mümkün deyil.

İnsanı insan edən dəyərlərdən uzaqlaşdıran, həyatın mübarizədən ibarət olduğunu irəli sürən darvinist təlqinlərlə yetişdirilən insanlar üçün artıq ailənin, din əxlaqının namus və şərəfin əhəmiyyəti qalmır, bu insanlar hər cür azğın ideologiya və cərəyanın ardınca gedir.

Ölkəmizdəki terrorun qaynağı darvinizmdir. Bu gün əsgərlərimizə, polisimizə və millətimizə güllə atan azğın kommunist xadimlər darvinizmin mənfi təsirinin dəlilləridir.

-Tez-tez gündəmdə olan “dağdakını arana endirmək” şəklində məsləhətlərə qarşı çox diqqətli olmaq lazımdır. İllərlə darvinist-kommunist təlqinlərlə beyni yuyulan, Türkiyə Cumhuriyyətini düşmən hesab edən terroristlərə sülh, tolerantlıq və əfv mesajları göndərmək kommunist separatçı təşkiların çörəyinə yağ sürtmək deməkdir. Bu cür məntiqsiz yanaşma boş-boşuna gündəmdə vaxt alır, separatçı təşkilata zaman və zəmin qazandırır.

-Dağdakı separatçı terror təşkilat nümayəndəsi arana endiriləndə bir gün əvvəl mina yerləşdirən, yol kəsən, ağır silahlarla əsgərlərimizə hücum edən separatçılar xalqın arasına yayılacaq, yeni separatçı və dövlət düşmənləri yetişməsi üçün var gücü ilə çalışacaq. Belə vəziyyətə arxa çıxmaq, dağdakı separatçını arana endirib kommunist, materialist, darvinist təbliğat aparmasına şərait yaratmaq böyük xəyanətdir.

-Daha qarşısındakı terrorist qüvvənin ideologiyası və hədəfləri barədə belə diaqnoz qoyulmadığını göstərən bu cür yanaşmalara dərhal cavab verilməlidir. Dövlətimizin qarşısındakı təşkilat xarici qüvvələr tərəfindən istiqamətləndirilir və məqsəd ölkəmizin şərq hissəsini almaq, qalan qismini isə gücsüzləşdirməkdir. Çin, Şimali Koreya, Venesuela, Kuba kimi marksist-leninist ölkələrin hamısının, İsveç, Norveç, Danimarka kimi sosialist qanadın iqtidarda olduğu ölkələrin və Avropadakı bütün marksist və sosialist partiyaların (eyni inancı paylaşdıqları üçün) açıq, ya da dolayı yolla Cənub-şərqdəki kommunist-seperatçı terrora dəstək olduqları da bilinən gerçəkdir.>>>

 

Cənab Adnan Oktarın kommunizm ilə elmi mübarizənin əhəmiyyəti barəsindəki məqalələri

- Kommunist ideologiya fəaliyyətdədir >>>
- Kommunizmin siyasəti: İnsanların heyvanlaşdırılması >>>
- Kommunizmin terror siyasəti >>>
- Kommunizmin süqutundan sonra hələ də fəaliyyətini davam etdirən kommunizm >>>
- Kommunizm darvinizmdən ilham alır >>>
- Stalin necə kommunist oldu? >>>
- Kommunizmin din düşmənliyi >>>
- Darvinizm separatçı terrorizmin qaynağıdır >>>
- Kommunist torpaqlarda İslam cəmiyyəti: Şərqi Türkistan >>>
- Darvinizm-kommunizm ittifaqının əsl üzü >>>
- Bölücü təşkilatın gizlətməyə çalışdığı kommunist kimliyi >>>
- Kommunist ideologiyanın qaranlıq üzü >>>
- Kommunizm gizlənir >>>
- Kommunist romantizmin qaranlıq tərəfi >>>
- Uzaq Şərq kommunizmi >>>


Adnan Oktarın kommunizm və darvinizm ilə bağlı digər internet saytları

www.dinsizliyindini.net www.kommunizmtehlukesi.com
   

www.tekamulsaxtakarliqlari.com www.sosialdarvinizm.com

 

Digər məqalələr

1. Separatçı kommunist terrora qarşı anti-kommunist şüurlandırma zəruridir
10. Kommunist ideologiya hər tərəfdən mühasirəyə alınmalıdır
2. Separatçı təşkilatın hiylələrinə diqqət edin! 11. "Artıq kommunizm dağılıb oyunu"na diqqət!
3. Separatçı terrorun gerçək adı kommunist terrordur 12. Kommunizm təhlükəsinə diqqət edilməlidir!
4. Çin müsəlman uyğur türklərinə qarşı törətdiyi soyqırımı bitirməli, zorla aparılan uyğur türklərinin harada olduğunu açıqlamalıdır 13. “Sosialist İnternasional” kommunist separatçı təşkilatları dəstəkləyir (M. Kamal Atatürk)
5. Şərqdə qan tökən separatçı təşkilatlar məhz ateist və kommunist təşkilatlarıdır 14. Şərqi Türkistan zülmünün tək həll yolu İslam Birliyidir
6. Şərqi Türküstanda müsəlman türk millətinə qarşı edilən soyqırım dayandırılsın! 15. 10-20 il müddətində Türkiyə super dövlət olacaq
7. Kommunizm üsyanına qarşı milli səfərbərlik şərtdir! 16. Türkiyənin rəhbərliyi altında Türk Birliyinin dəstəyi ilə İslam Birliyi
8. Kommunist separatçı terrorun həlli bataqlığın qurudulmasıdır 17. Zülm, təzyiq və şiddətin sona çatması üçün İslam Birliyi əsas şərtdir
 9. Kommunist Çin dəhşət saçır  

 

BU SAYT HARUN YƏHYANIN ƏSƏRLƏRİ ƏSASINDA HAZIRLANIB

 

 

Müəllif Haqqında :: Digər saytlar :: Üzv ol :: E-mail

Qurani-Kərim :: Dəstək olun :: Kitablar :: Məqalələr :: Videolar

 

© 2011 Harun Yahya - www.kommunizmvediyalektikfelsefe.com
Bu saytdakı bütün materiallar, saytı istinad göstərmək şərti ilə, müəllif haqqı ödəmədən
istifadə edilə bilər.